อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บรรยากาศการประเมิน

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินฯภายใน ลงตรวจประเมิน ศพด.บ้านบ้านสะโลว์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกีะอาแว ผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย

บรรยากาศการประเมิน

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินฯภายใน ลงตรวจประเมิน ศพด.บ้านบ้านสะโลว์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกีะอาแว ผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย

บรรยากาศการประเมิน

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินฯภายใน ลงตรวจประเมิน ศพด.บ้านบ้านสะโลว์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกีะอาแว ผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย

บรรยากาศการประเมิน

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินฯภายใน ลงตรวจประเมิน ศพด.บ้านบ้านสะโลว์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกีะอาแว ผลเป็นไปด้วยเรียบร้อย

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ “ประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

  1. กองศึกษา Avatar
    กองศึกษา

    ดีเยี่ยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน