อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลลานกีฬาตำบลมะรือโบตก

ลานกีฬาหมู่ที่ 2 บ้านบระเอ็ง

ลานกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านนิบง

ลานกีฬาหมู่ 4 บ้านศิลา

ลานกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านอาแว

ล้านกีฬาหมู่ที่ 9 บ้านสะโลว์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน